در هفته هلال احمر به سر می‌بریم، هفته تلاشگرانی که بدون چشمداشت و بی‌وقفه به صورت داوطلبانه در راه اعتلای ارزش‌های انسانی، صلح و نجات بشریت جانفشانی می‌کنند. روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در 8 مه ‌برابر با 18 اردیبهشت‌ماه گرامی داشته می‌شود. این روز به‌خاطر تولد آنری دونان، یکی از مروجان و بنیانگذاران‌ صلیب سرخ، انتخاب شده است. او، اولین برنده جایزه صلح جهان نیز هست. تاریخچه نامگذاری این روز به بعد از پایان جنگ جهانی اول باز می‌گردد؛ به این صورت که ایده روز جهانی صلیب سرخ توسط یک کمیسیون بین‌المللی در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ، مورد مطالعه قرار گرفت و در سال 1934 در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ که در توکیو برگزار شد، به تصویب رسید. در سال 1991، این سازمان به نام فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، تغییر نام داد. در هشتم مه ‌سال 1948، برای اولین بار روز جهانی صلیب سرخ جشن گرفته شد. در سال 1984، عنوان رسمی این روز به «روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر» تغییر نام داد. در حال حاضر 192 کشور عضو فدراسیون جهانی صلیب سرخ هستند و بر اساس اعلامی‌که فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون دارد، ایران جزو 5 کشور برتر از لحاظ ارائه خدمات داوطلبانه و بشردوستانه به کشور خود و همچنین خارج از کشور شناخته شد.

تازه های