وظایف سازمان داوطلبان

وظیفه ی اول: جذب و سازماندهی نیروی انسانی داوطلب و مشارکتهای مردمی

سازمان داوطلبان با جذب ، سازماندهی و بهره گیری از توان اقشار و افرادی که تمایل به مشارکت در اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمر را دارند ، به نیاز نیازمندان کمک می نماید.

این افراد حسب تمایل خود ، عضو یا داوطلب جمعیت هلال احمر می شوند. عضو، فردی است که با پذیرش و التزام به اصول بنیادین نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و پایبندی به مقررات جمعیت، برای کمک به ارتقای کار جمعیت تلاش نموده و حق عضویت نیز پرداخت می نماید.

داوطلب فردی است که خدمات خود را داوطلبانه ، سازماندهی شده، بصورت مستمر  و یا مقطعی در قالب گروههای چهارگانه مهارت، مشارکت ، هدایت و حمایت ارائه می نماید. داوطلبان جمعیت هلال احمر می توانند انواع خدمات فنی ، تخصصی، فکری مشورتی ، برنامه ریزی و همچنین کمکهای نقدی و غیر نقدی را جهت ارائه به نیازمندان و یا آسیب دیدگان در اختیار جمعیت بگذارند.

داوطلبان با مشارکت در برنامه هایی همچون اجرای پروژه های داوطلبی ، حضور در پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی، حضور در مناطق آسیب دیده (ویژه داوطلبان آموزش دیده) جمعیت را در کمک رسانی هرچه بیشتر به نیازمندان و آسیب دیدگان یاری می دهند.

 

وظیفه ی دوم: ارایه خدمات حمایتی به نیازمندان و آسیب دیدگان

ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به نیازمندان آسیب پذیر در حوزه وظایف تعریف شده جمعیت هلال احمر و در محدوده امکانات آن، با نظارت و ارزیابی مستمر و صحیح می تواند گام مثبت و مفیدی در رفع معضلات و محرومیت ها تلقی گردد. اقشار مورد حمایت سازمان داوطلبان به شرح ذیل می باشند :

1. آسیب دیدگان حوادث و سوانح غیر مترقبه

2. پناهندگانی که به علت حوادث انسانی و طبیعی مجبور به ترک کشور متبوع خود شده اند

3. آوارگانی که در اثر بلایای طبیعی و یا انسانی ، کسب و کار ، مسکن و سرمایه خود را از دست داده اند

4. بیماران محروم به حسب تشخیص مددکاران امکان پرداخت هزینه درمانی خود را نداشته باشند

5. خانواده های فاقد سرپرست به علت فوت ، متارکه، مفقودی ، از کار افتاده یا مهجور شدن سرپرست توان تامین حداقل هزینه های معیشت زندگی را نداشته و تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی نباشند

6. زوج های جوانی که توان تامین هزینه های ازدواج خود را ندارند

7. دانشجویانی که توان تامین هزینه های تحصیل خود را ندارند

8. زندانیانی که در اثر تصادف منجز به فوت و یا قتل غیر عمد محکوم شده باشند

9. در راه ماندگان

 

وظیفه ی سوم: جذب و هدایت کمکهای نقدی و غیرنقدی آحاد مردم جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث و سوانح داخلی و بین المللی

از آنجایی که طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران مصوبه مجلس شورای اسلامی، وظیفه جمع آوری کمکهای مردمی به نفع آسیب دیدگان حوادث طبیعی و انسانی به جمعیت هلال احمر محول شده است، داوطلبان در زمان بروز حوادث و سوانح امکان می یابند با انجام فعالیتهای گسترده ای چون حضور در پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی، تفکیک، بسته بندی و ارسال کمک ها و کالاهای اهدایی به مناطق آسیب دیده ، حضور در مناطق حادثه دیده (ویژه داوطلبان پزشک، پیراپزشک، مددکار و امدادگران) و ارایه کمک های نقدی و غیرنقدی، جمعیت را در امداد رسانی هر چه بیشتر و بهتر به آسیب دیدگان یاری رسانند.