مشارکت اجتماعی ایرانیان

سازمان داوطلبان در راستای دستیابی به اهداف جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 2 اساسنامه جمعیت همواره در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه، تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و نیازمندان جامعه تلاش می نماید. بر این اساس در راستای ایفای رسالت ذاتی خود و کمک به تحقق نظام متعالی، طرح مشارکت اجتماعی ایرانیان را به همت جامعه پزشکی و پیراپزشکی داوطلب در سراسر کشور اجرا می نماید.

گفتنی است در این طرح از ظرفیت خیرین و نیکوکاران و افراد حقیقی و حقوقی جامعه، مراکز درمانی شامل: بیمارستانها، داروخانه ها، کلینیک ها، آمایشگاه ها، مراک تصویربرداری و ... که تمایل به ارائه خدمت داوطلبانه درمانی به بیماران نیازمند را دارند استفاده می گردد.

 

اهداف اصلی طرح مشارکت اجتماعی ایرانیان:

- بهبود خدمات بهداشت درمانی به اقشار نیازمند و محروم

- افزایش همکاری های داوطلبانه بهداشتی درمانی کادرهای تخصصی به منظور مساعدت در درمان بیماران نیازمند

- گسترش زمینه تعامل و همکاری سازنده با پزشکان، پیراپزشکان، مراکز درمانی در خدمات انساندوستانه

- تلاش در راستای کاهش هزینه های درمانی بیماران نیازمند