تشکل های مردم نهاد

تشکل های مردم نهاد

مطابق آیین نامه خدمات داوطلبانه، جمعیت هلال احمر از خدمات داوطلبان حقیقی و حقوقی بهره­مند می گردد.

داوطلبان حقوقی شامل بنگاه های اقتصادی، موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی که در برنامه های انساندوستانه، امدادی و خیریه جمعیت مشارکت دارند و از آن حمایت می نمایند، می باشد. به ویژه ساماندهی تعامل با تشکل های مردم نهاد از اهداف بلند مدت جمعیت هلال احمر می باشد به نحوی که یکی از برنامه های 22 گانه برنامه پنجساله جمعیت با عنوان تسهیل گری و کمک به توانمندسازی و افزایش بهره وری سازمان های مردم نهاد در انجام فعالیت های بشردوستانه به این موضوع پرداخته است.

در همین راستا و با هدف ساماندهی جمع آوری کمک های مردمی در کشور و پیشگیری از ارایه حسابهای شخصی جهت جمع آوری کمک های نقدی مردمی در زمان حوادث و بلایا و ایجاد نظم، پس از وقوع سیل فراگیر کشور در نوروز 1398، ترتیبی اتخاذ گردید که کلیه کمک های نقدی مردمی در حساب های جمعیت متمرکز شده و ارائه خدمات نقدی  به افراد آسیب دیده از محل و از طریق جمعیت هلال احمر صورت پذیرد.

همچنین کمیته ای با عنوان کمیته همکاری مشترک بین سازمان داولبان و تشکل های مردم نهاد تشکیل گردید که این امر موجب انسجام و هماهنگی بین سازمان های خیریه و جلوگیری از موازی کاری در این حادثه گردید.

همچنین به منظور تسهیلگری تعامل با تشکل های مردم نهاد، تیپ تفاهم نامه یکسان تهیه و تدوین گردید.