نذر آب

از آنجایی که مداخله در تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی های اخیر کشور به منظور پیشگیری از بحران های بعدی از اهداف جمعیت هلال احمر می باشد لذا در همین راستا سازمان داوطلبان به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی و شهری مناطق با وضعیت خشکسالی بسیار شدید استان های جنوب شرق کشور از جمله استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و برخی استان های دیگر، پس از نیازسنجی و اولویت بندی مناطق بحرانی مورد نظر و با توجه به نوع تخصص های مورد نیاز و همچنین بیماری های شایع در مناطق مورد نظر، طرح «نذر آب» را دو نوبت در سال های 1397 و 1398 اجرا نمود.

این طرح در سه حوزه ذیل اولویت بندی گردیده است:

- ایجاد دسترسی به آب شرب سالم

- اعزام تیم های درمانی

- ارائه خدمات معیشتی