داوطلبان

جمعه 08 اسفند 1399

بررسی فرآیند تولید اطلاعات آماری برای شناسایی خانوارهای نیازمند منطقه هرندی

معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی مشارکتی به منظور فرآیند تولید اطلاعات آماری برای شناسایی خانوارهای نیازمند منطقه هرندی در سازمان داوطلبان برگزار شد.

معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: جلسه هماهنگی  تدوین برنامه عملیاتی مشارکتی به منظور فرآیند تولید اطلاعات آماری برای شناسایی خانوارهای نیازمند منطقه هرندی در سازمان داوطلبان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، وحید سلیمی افزود:  در سومین جلسه مشترک که با حضور نمایندگانی از مرکز آمار ایران برگزار شد، کلیات برنامه شناسایی خانوارهای نیازمند منطقه هرندی و نحوه تدوین برنامه عملیاتی و چگونگی تکمیل فرم های آماری این طرح ، مورد بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه ای خواهد بود که با استفاده از ظرفیت داوطلبان جمعیت هلال احمر بصورت مصاحبه با خانوارها تکمیل شده و در برخی موارد بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ ها با مشاهده تایید خواهد شد. سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مبادرت می شود.

 لازم به ذکر است فاز اجرایی طرح مذکور از سوی جمعیت هلال احمر استان تهران انجام می گیرد.

admin 0
تهیه کننده:

admin 0

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *