داوطلبان

سه شنبه ، 13 خرداد 1399

حاشیه‌نشین‌های ایلام صاحب «خانه هلال» می‌شوند

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان ایلام در جلسه هماهنگی اجرای پروژه توانمند سازی محلی مناطق حاشیه نشین در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی بر ضرورت ایجاد «خانه هلال» با همکاری دهیاری در این منطقه تاکید کرد.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان ایلام در جلسه هماهنگی اجرای پروژه توانمند سازی محلی مناطق حاشیه نشین در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی بر ضرورت ایجاد «خانه هلال» با همکاری دهیاری در این منطقه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام ، معصومه شاه‌ماری گفت: با توجه به آسیب پذیر بودن روستاها و مناطق حاشیه نشین در هنگام حوادث و اهمیت خدمات امدادی و آموزشی به افراد مختلف جامعه در هنگام بروز حادثه و توانمند سازی روستاهای آسیب پذیر و مناطق حاشیه نشین در برابر مخاطرات، به زودی خانه هلال در منطقه حاشیه نشین «سرطاف» از توابع شهرستان ایلام با همکاری دهیاری راه اندازی می شود.

موسوی، دهیار شهرک «شهید کشوری» هم در این جلسه با استقبال از ایجاد «خانه هلال» در منطقه «سرطاف» برای همکاری با جمعیت هلال احمر در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

کلمات کلیدی