داوطلبان

جمعه 08 اسفند 1399

آموزش همگانی مخاطرات درخانه هلال روستای دزلی شهرستان سرو آباد

 در این کارگاه آموزشی آموزشهایی توسط رییس شعبه و امدادگران به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی در برابر سوانح و زلزله ارائه شد.

admin 0
تهیه کننده:

admin 0

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *