داوطلبان

سه شنبه 30 شهریور 1400
افتتاح کلینیک مغز و اعصاب با اعتبار 30  میلیارد ریال از سوی خیرین داوطلب
با حضور رییس جمعیت هلال احمر صورت گرفت:

افتتاح کلینیک مغز و اعصاب با اعتبار 30 میلیارد ریال از سوی خیرین داوطلب

امروز رییس جمعیت هلال احمرطی آیینی، کلینیک تخصصی مغز و اعصاب در جمعیت هلال احمر را که با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال از سوی خیرین داوطلب این سازمان در معاونت بهداشت،درمان و توانبحشی جمعیت هلال احمر راه اندازی شده است را به طور رسمی افتتاح کرد.