داوطلبان

اجرای پروژه داوطلبی در  قیروکارزین

اجرای پروژه داوطلبی در قیروکارزین

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قیروکارزین ایوب زارعی از ساخت و تکمیل خانه مددجو در قالب طرح پنجشنبه و جمعه های داوطلبانه در این شهرستان خبر داد.