داوطلبان

یکشنبه 19 مرداد 1399

خانه‌های هلال در استان زنجان توسعه می‌یابد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: عزم جدی این جمعیت بر توسعه و گسترش خانه های هلال در سطح شهرها و روستاهای استان با هدف پاسخگویی به حوادث و ارتقای فعالیت های داوطلبی بشردوستانه است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان، شهرام میرزایی در ششمین جلسه راه اندازی و فعالیت خانه های هلال افزود: با توجه به اینکه بی طرفی، بی غرضی، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و جهان شمولی از اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر به شمار می رود، خانه های هلال با توجه به ضرورت توانمندسازی جامعه و گسترش آموزش‌های امدادی برای مقابله با حوادث در مناطق روستایی راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: مهمترین مقوله راه اندازی خانه های هلال در سطح روستاها جذب اعضا، داوطلبان و جوانان سپس آموزش و سازماندهی در جوامع محلی  جهت آماده کردن آنان برای انجام خدمات است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر این اساس جوامع محلی پس از بهره مندی از آموزش‌های همگانی امداد که توسط هلال احمر ارائه می شود، خدمات داوطلبانه بشردوستانه در زمان عادی و فعالیت های امدادی مورد نیاز در هنگام سوانح بر اساس مخاطرات جامعه محلی را انجام خواهند داد.

میرزایی با بیان اینکه توسعه خانه‌های هلال و ارتقای آموزش‌های همگانی امداد یکی از اولویت های اصلی رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور محسوب می شود، تاکید کرد: انتظار داریم با راه اندازی و توسعه خانه های هلال در سطح روستاهای استان زنجان افزایش تاب آوری عمومی جوامع محلی و گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی محقق شود.

وی با تاکید اینکه راه اندازی خانه های هلال از سال 94 درسطح کشور کلید خورده و این مهم در حال گسترش است، افزود: هدف از راه اندازی این خانه ها، ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه در برابر سوانح و فعالیت های بشردوستانه، افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر سوانح، کاهش آسیب پذیری در برابر سوانح با رویکرد تاب آوری و توسعه ظرفیت های داوطلبانه در جوامع محلی و مسئولیت های اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان، در این جلسه آیتم های ارزیابی خانه هلال مورد بررسی قرار گرفت.

admin 0
تهیه کننده:

admin 0

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *