سازمان داوطلبان

پنجشنبه 07 مهر 1401
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان داوطلب  شد

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان داوطلب شد

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان با حضور در دفتر معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمرکردستان، داوطلب هلال احمرشد و آمادگی خود را برای ارائه فعالیت های بشردوستانه اعلام کرد.