داوطلبان

سه شنبه 29 مهر 1399
اقدامات احتیاطی هنگام تماس نزدیک فرد بیمار یا مشکوک به کووید-19 با حیوانات خانگی

اقدامات احتیاطی هنگام تماس نزدیک فرد بیمار یا مشکوک به کووید-19 با حیوانات خانگی

فرد مشکوک به کووید-19در تماس با حیوانات خانگی باید نکات مهمی را رعایت کند و فرد بیمار به هیچ عنوان نباید در تماس با حیوانات خانگی، پرندگان، آبزیان یا سایر حیوانات اهلی قرار بگیرند و یا باید تماس خود را با آنها محدود کنند.

احیا قلبی ریوی برای مبتلایان یا افراد مشکوک به ویروس کرونا

احیا قلبی ریوی برای مبتلایان یا افراد مشکوک به ویروس کرونا

احیای قلبی یکی از اصول مهم و حیاتی در کمک‌های اولیه است. دقت کنید که در احیای قلبی مبتلایان یا افراد مشکوک به ویروس کرونا باید نکات ویژه‌ای را مدنظر قرار دهید تا علاوه براینکه به حفظ حیات مصدوم کمک می‌کنید، سلامتی خودتان را نیز به خطر نیندازید.